ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

(KASIKORNTHAI BANK SOLE LIMITED) 

ທະນາຄານພານິດຈົດທະບຽນໃນ ສປປ ລາວ
 
 

ສຳນັກງານໃຫຍ່​

ໜ່ວຍ12, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.​

ໂທລະສັບ: (856) 21 410 888

         (856) 20 59888905

ໂທລະສານ: ( 856) 21 4​10 889​​

 

ສາຂາໂພນສີນວນ

ບ້ານໂພນສີນວນ, ໜ່ວຍ14, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ໂທລະສັບ:( 856) 21 410 888

         (856) 20 59888826

ໂທລະສານ:( 856) 21 410889ແຈ້ງປັນຫາການໃຊ້ງານ QR KBank ແລະ ATM ໄດ້ທີ່
Call Center
ໂທລະສັບ: +856 21 253341
ວັນແລະເວລາເຮັດວຽກ: 8.00-17.30 ທຸກ​ມື້
ອີເມລ: KBankcontactcenter_laoPDR@kasikornbank.com
ຈຸດບໍລິການຂໍ້ມູນແລະແລກຂອງລາງວັນ
ທີ່ຢູ່: ຕະຫລາດໜອງຈັນ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວັນແລະເວລາເຮັດວຽກ: 5:00-12:00 ໂມງ ທຸກມື້

​​​​​​​​​​​​​