​​​​

ດາວ​ໂຫຼດ

 • ດາວໂຫລດເອກະສານ
 •  
 • ຂະໜາດ
 • ດາວ​ໂຫຼດ
 • LAO Annual report 2023 (Lao version)
 • 39 MB
 • LAO Annual report 2022 (Lao version)
 • 123 MB
 • LAO Annual report 2021 (ENG version)
 • 26 MB
 • LAO Annual report 2021 (Lao version)
 • 28 MB
 • LAO Annual report 2020 (ENG Version)
 • 24 MB
 • LAO Annual report 2020 (LAO Version)
 • 33 MB
 • LAO Annual report 2019 (ENG Version)
 • 3 MB
 • LAO Annual report 2019 (LAO Version)
 • 7 MB
 • LAO Annual report 2018
 • 3 MB
 • LAO Annual report 2017 LAO
 • 10 MB
 • LAO Annual report 2016 (LAOS Version)
 • 1 MB
 • LAO Annual report 2016 (ENG Version)
 • 2 MB
 • LAO Annual report 2015 (LAOS Version)
 • 2 MB
 • Code of Conduct (LAOS Version)
 • 193 KB
 • Code of Conduct (ENG Version)
 • 191 KB
 • Statement of Corporate Governance Principles
 • 60 KB
 • Leaftlet LAO Annual report 2015
 • 3 MB